I följande översikt ser du tydlig vilka fyra olika låssystem som finns. Din EVVA-installatör eller din EVVA-partner hjälper dig gärna att hitta en lösning som passar för just din fastighet.

System med generalhuvudnyckel.

Flera huvudgrupper med underordnade grupp- och personnycklar sammanförs under en generalhuvudnyckel och flera undergruppshuvudnycklar i enlighet med företagets hierarkiska struktur (för komplexa organisationer, till exempel administrations- och infrastrukturföretag, industrier, etc.).

Huvudnyckelsystemet

Huvudnyckelsystemet har olika låscylindrar med en tilldelad huvudnyckel (t.ex. för den kommersiella sektorn).

Låssystem med teknisk huvudnyckel

För exempelvis lägenhetskomplex. De enskilda lägenheterna har olika låscylindrar. Alla som bor i lägenheterna kan låsa sina lägenhetsdörrar och huvudingången med den egna nyckeln. Det går även att integrera en huvudnyckel som låser alla teknikrum.

Kombinerat låssystem

Utöver det mekaniska låssystemet skyddas dörrarna även av ett elektroniskt låssystem. Det mekaniska och även det elektroniska systemet kan endast betjänas av användaren med ett ID-medium (kombinationsnyckel).