Tio sätt att skydda dig mot inbrottstjuvar

 

1) Gör det så svårt som möjligt för tjuven
I de flesta fall tar det mellan 5 och 10 minuter att bryta sig in i en byggnad. Om strukturen erbjuder tillräckligt motstånd kommer tjuven att ge upp efter 3–5 minuter. Effektiva mekaniska säkerhetssystem, såsom säkerhetscylindrar och andra extra säkerhetsanordningar, erbjuder ett sådant motstånd. Satsa på professionell säkerhetsteknik från ett renommerat företag som EVVA.

2) Lås dina dörrar
En dörr som endast har stängts men inte har låsts ordentligt är mycket enkel att öppna. Även cylindrar av högsta kvalitet ska alltid låsas. Att låsa sina dörrar bör vara en självklarhet för alla, men detta är ofta inte fallet. Du ska inte göra det enklare för tjuven.

3) Säkra fönster och takluckor
Dåligt säkrade fönster – eller självklart öppna fönster eller takluckor – är som en inbjudan för inbrottstjuvar. Inbrottsförsök från de övre våningsplanen på byggnader blir allt vanligare över hela världen, och därför bör dessa områden i hemmet också säkras med anordningar som fönsterlås och extra lås.

4) Ta bort stegar

Föremål som inbrottstjuvar kan klättra på, till exempel stegar, bord, stolar och soptunnor, bör inte stå kvar utomhus eftersom tjuvar kan använda dem för att ta sig in genom fönster och balkonger på första våningen.

5) Inbrottsskyddad dörr med professionella cylindrar
Vad hjälper en kraftig dörr om cylindern enkelt kan avlägsnas? Professionella säkerhetscylindrar, till exempel 3KSplus (3-kurvsystem), utmärker sig genom optimalt inbrottsskydd mot tekniker som borrning, avläsning, dyrkning och kärndragning.

6) Glöm inte dina terrass- och balkongdörrar!
Inbrottstjuven hittar alltid den enklaste vägen in. Om huvudingången är ordentligt säkrad kommer tjuven att pröva lyckan vid balkong- och terrassdörren eller vid ett fönster, som i regel inte är lika effektivt skyddade. Dessa dörrar eller fönster kan i många fall enkelt brytas upp med en skruvmejsel eller en kofot. Förstärkta låsstänger, säkerhetsmekanismer på gångjärnssidan, extra fönsterlås och andra anordningar erbjuder ett optimalt skydd i detta fall.

7) Säkra dina källarluckor och källarfönster
Luckor och fönster till källare är sårbara punkter på byggnader som ofta förbises. För inbrottstjuvar är de ett perfekt sätt att ta sig in. Använd galler och fönsterlås för att säkra dessa områden.

8) Använd ett effektivt och avskräckande system
Tjuvar brukar känna igen ett bra säkerhetssystem när de ser ett. Mekaniska skyddsanordningar och ett professionellt larmsystem, inklusive ett utvändigt larm, har en avskräckande effekt. Inbrottstjuvar vill inte ta onödiga risker och kommer att försöka med nästa osäkrade byggnad.

9) Skyddsfolier på fönstren för extra säkerhet
Inbrottstjuvar undviker att krossa fönsterrutor på grund av det höga bullret och risken för skador. För att skydda ditt fönster ytterligare kan man applicera en skyddsfilm på fönstret. Denna skyddsfilm förstärker fönstret och gör det nästintill ogenomträngbart.

10) Samarbeta med dina grannar
Ett gott samarbete mellan grannar räcker långt när det gäller att förebygga inbrott eller reda ut brott snabbt. Håll utkik efter initiativ som syftar till att skapa en känsla av gemenskap där alla tar hand om varandra, till exempel på www.pronachbar.at

De goda nyheterna:

Professionella tjuvar brukar känna igen ett bra säkerhetssystem när de ser ett. Gör livet svårare för tjuven: på EVVAs webbplats hittar du allt du behöver veta om inbrottsskydd och om produkter som skyddar dig på bästa sätt.

De goda nyheterna:

Professionella inbrottstjuvar känner genast igen ett bra säkerhetssystem. Gör livet svårare för tjuven: EVVAs beprövade säkerhetslösningar används världen över och erbjuder heltäckande skydd för ditt hem eller företag.