Vad är skyddade nycklar?

 EVVA-nycklar är skyddade på olika sätt för att det ska vara så svårt som möjligt att kopiera dem:

1. Tekniskt och teknologiskt nyckelskydd

Låssystem från EVVA utvecklas i företagets egna designavdelning och uppfyller mycket stränga tekniska standarder. De kan endast tillverkas med hjälp av specialmaskiner.

2. Organisatoriskt nyckelskydd

Endast auktoriserade nyckelinnehavare kan beställa nya nycklar från EVVA eller en EVVA-partner. För att användare ska kunna identifieras medföljer ett säkerhetskort vid leverans av cylindern.

3. Rättsligt nyckelskydd

Alla låssystem och nyckelprofiler från EVVA är patenterade.