Vad är ett låssystem?

Med ett låssystem kan personer som har tillträdesbehörighet till flera dörrar inom samma system, öppna dessa dörrar med en enda nyckel.

Dina fördelar:

 • Säkerhet med så få nycklar som möjligt
 • Enkel hantering, eftersom samma nyckel kan öppna alla relevanta dörrar
 • Förenklad organisation
 • Det går att fastställa exakt vem som ska ha tillträde till vilka områden
 • Alla dörrar med cylinder och cylindertyper (huvudingångdörrar, inomhusdörrar, garagedörrar etc.) kan låsas med samma nyckel

Exempel på ett generalhuvudnyckelsystem:

Exempel: låssystem (system med general- och huvudgruppsnyckel) för en kontorsbyggnad som används av två företag, Smith Ltd. och Jones & Co. 

 • GHS: Generalhuvudnyckeln fungerar i alla systemets cylindrar(t.ex. för säkerhetsvakter)
 • HS 1 (Smith Ltd.): Den här huvudnyckeln låser alla dörrar som används av Smith Ltd. (t.ex. för chefen på Smith Ltd)
 • 1G 1 (Smith Ltd.): Utöver huvudingången och de gemensamma personalutrymmena (lagerlokal, toalett, kök), låser den första gruppnyckeln endast kontor 1 och 2 för företaget Smith Ltd (t.ex. för assistenter)
 • 1G 2 (Smith Ltd.): Den andra gruppnyckeln låser huvudingången, de gemensamma personalutrymmena och alla dörrar till sekretariatet (t.ex. för chefssekreteraren på Smith Ltd)
 • HS 2 (Jones & Co.): Den här huvudnyckeln låser alla dörrar som används av Jones & Co (t.ex. för Jones & Co:s ägare)
 • 2G 1 (Jones & Co.): Den första gruppnyckeln låser endast dörrar till säljområdena, huvudingången och de gemensamma personalutrymmena (t.ex. för säljpersonal på Jones & Co)
 • 2G 2 (Jones & Co.): Den andra gruppnyckeln låser dörren till sekretariatet, huvudingången och de gemensamma personalutrymmena (t.ex. för sekreterare)