1. Organisatoriskt nyckelskydd


Säkerhetskort

Ägaren av ett säkerhetskort har rätt att lägga upprepade beställningar på nycklar med det låssystemnummer eller cylindernummer som står på säkerhetskortet på följande sätt:

  • Med ett formulär där säkerhetskortet är tryckt.
  • Per post.

2. Rättsligt nyckelskydd


Varumärkesskydd (obegränsad giltighet)

Varumärket (t.ex. bokstäver, ord, siffror eller grafiska bilder) fungerar som identifiering av ett företags produkt. Skyddsperioden begränsas i regel till 10 år men kan alltid förlängas i ytterligare 10 år.
Ett skyddat märke från tillverkaren präglas/anbringas på nyckeln eller cylindern, men detta behöver inte alltid stämma överens med det officiella varumärket.
Cylindertillverkare har även möjlighet att anbringa ett varumärke på nyckel- resp. kärnprofilen.   

Bruksmodellskydd (giltighetsperiod 10 år)

Bruksmodellskyddet är även känt som ett ”litet patent”. Det används för att skydda tekniska innovationer. Till skillnad från ett patent behöver innovationen dock inte uppvisa en särskilt stor uppfinningshöjd. Målet är att genomföra en snabb registrering och få omedelbart skydd mot förfalskningar (handläggningen tar 4–8 månader).  

Patentskydd (giltighetsperiod 20 år)      

Ett patent ger innehavaren exklusiv rätt att tillverka och marknadsföra den skyddade produkten. Patentperioden startar på dagen för inlämnande av anmälan/prioritetsdagen.  

En viktig skillnad mellan patentskydd och bruksmodellskydd är att patentets uppfinningshöjd prövas under 18 månader. Efter denna period på 18 månader följer en invändningsperiod på 4 månader. I länder utanför EU kan provperioden uppgå till 12 år (!). Om det inte finns några invändningar beviljas patentet. 

3. Tekniskt nyckelskydd


Nyckeln måste ha tekniska funktioner som skyddar mot

  • kopiering av nyckeln      
  • manipulering av nyckeln       
  • avläsning av nyckeln        

eller som försvårar ovan nämnda processer så mycket som möjligt.   

Kopiering av nyckeln

Nyckelns tekniska specifikationer måste göra det extremt svårt att kopiera nyckeln med hjälp av konventionella verktyg och metoder samt att detta endast kan ske till en hög kostnad. Kopierade nyckelämnen från tillverkare eller tillverkare av kopierade nyckelämnen får inte finnas på marknaden!  

Manipulation av nyckeln

De olika skärningsdjupen på nyckeln måste vara utformade så att det inte är möjligt att tillverka en huvudnyckel från en nyckel som befinner sig lägre ned i hierarkin.        

Avläsning av nyckeln

Nyckelns utvändiga utformning (fördjupningar, borrhål och liknande) får inte indikera nyckelns hierarki. I synnerhet när det gäller stiftsystem kan man genom att observera ett antal enskilda nycklar eller grupper av nycklar härleda huvudnyckelns kodning.

4. Teknologiskt nyckelskydd


Nyckeln måste ha teknologiska funktioner som skyddar mot

  • kopiering av nyckeln,
  • manipulation av nyckeln,
  • avläsning av nyckeln,

användning av modern teknik.

Endast tillverkaren vet vilken produktions- och tillverkningsteknik som behövs för att tillverka en nyckelkopia.

Eftersom det idag finns så mycket information tillgänglig om rent mekaniska låssystem (stiftsystems, borrhålssystem, skivsystem, etc.) måste nyckeln ha två olika teknologier som tillämpas samtidigt.