Vad du behöver tänka på där det krävs nödöppningsfunktion.

Nödöppning med BSZ-funktion

En isatt nyckel kan blockera låscylinderns funktion. Detta kan utgöra en säkerhetsrisk, i synnerhet i ett nödfall. Vad kan man alltså göra om till exempel en familjemedlem eller en hotellgäst lämnar nyckeln instucken i låset på insidan av dörren och det uppstår ett nödfall? Lösningen: EVVAs dubbelcylindrar kan som tillval utrustas med en BSZ-funktion. BSZ är en funktion gör att cylindern kan låsas från båda sidorna, även om en behörig nyckel finns instucken på ena sidan av dörren.

Nödöppning med övergripande behörighet.

Särskilt i företag är det viktigt att man i samband med ett nödfall har kontrollerat tillträde till alla rum. EVVA erbjuder en så kallad övergripande behörighet. Detta innebär att en person med en behörig nyckel kan ta ut låssystemets huvudnyckel (GMK) eller gruppnyckel på ett kontrollerat sätt och på så sätt få tillträde vid ett nödfall.
Huvudnyckeln måste alltid vara tillgänglig för räddningstjänst, såsom brandkår, i samband med brand eller annat nödfall. Nyckeln kan förvaras i ett nyckelrör från EVVA.