Vad menas med motståndsklasserna 1 till 6?

Motståndsklasserna klassificerar förmågan att stå emot inbrott. De definierar hur motståndskraftiga fönster och dörrar är mot inbrott. Ju högre klass desto längre tid tar det för inbrottstjuvarna att bryta sig in, och desto större är sannolikheten att de kommer att behöva professionella verktyg. Motståndsklasserna är uppdelade enligt de verktyg och arbetsmetoder som används av inbrottstjuvarna, i syfte att göra en jämförelse på europeisk nivå och att kategorisera dessa element i enlighet med EN1627-1630.

Motståndsklasserna klassificerar förmågan att stå emot inbrott. De definierar hur motståndskraftiga fönster och dörrar är mot inbrott. Inbrottsmotståndsklasserna är indelade efter de verktyg som tjuvarna använder och de förväntade inbrottsmetoderna.

Motståndsklass 1: Tillfällighetstjuvar försöker bryta upp fönster eller dörrar med fysiskt våld, till exempel genom att sparka på dem, slå med axeln, dra upp eller slita loss dem.

Motståndsklass 2: Tillfällighetstjuvar försöker bryta upp stängda eller låsta fönster eller dörrar genom att även använda enkla verktyg som skruvmejsel eller tång.

Motståndsklass 3: Tjuvar försöker bryta upp stängda eller låsta fönster eller dörrar med hjälp av ytterligare en skruvmejsel eller en kofot.

Motståndsklass 4: Erfarna inbrottstjuvar använder även sågar eller slagverktyg såsom yxor, mejslar, hammare eller batteridrivna borrmaskiner.

Motståndsklass 5: Erfarna inbrottstjuvar använder även eldrivna verktyg såsom borrar, hål- eller sticksågar och vinkelslipmaskiner med en skivdiameter på max 125 mm.

Motståndsklass 6: Erfarna inbrottstjuvar använder även kraftfulla eldrivna verktyg såsom borrar, hål- eller sticksågar och vinkelslipmaskiner med en skivdiameter på max 250 mm.

EVVA tillhandahåller låssystem som lämpar sig optimalt för användning i den högsta kategorin, motståndsklass 6.

EVVA erbjuder produkter som lämpar sig optimalt för användning på dörrar med standard inbrottsskydd i klasserna 1 till 4.