Inbrottsskydd: Hur skyddar jag mitt hem på bästa sätt?

Inbrottstjuvar tar sig in genom fönster och takluckor, bryter upp dörrar och märker genast om det brister i säkerheten. Vanliga cylindrar och enkla lås lockar endast fram ett leende hos inbrottstjuvarna innan de enkelt bryter sig in. Med EVVAs förstklassiga säkerhetssystem sätter du stopp för tjuvarnas verk.

Enligt en undersökning som utförts av EVVA och INTEGRAL Research Institute var de flesta tillfrågade beredda att vidta åtgärder för att höja inbrottsskyddet endast om de själva eller någon i deras bekantskapskrets utsatts för inbrott. I de flesta fall innebär detta att något måste hända innan åtgärder vidtas och inbrottsskyddet förbättras. Var på den säkra sidan – EVVAs beprövade produkter skyddar ditt hem så att du kan känna dig trygg. 

Vad erbjuder ett verkligt skydd mot inbrottstjuvar?

Även de enklaste försiktighetsåtgärderna är till stor hjälp, som att till exempel alltid hålla dörrar låsta, inte lämna fönster på glänt och se till att grannarna håller ett vakande öga, en skyddsåtgärd som ofta underskattas. Ett riktigt skydd mot professionella inbrottstjuvar uppnås dock endast av förstklassiga säkerhetslösningar. Bra lösningar lönar sig – varumärket EVVA i sig är ofta tillräckligt för att avskräcka potentiella inbrottstjuvar. Vilka säkerhetssystem lämpar sig bäst för dina specifika behov? EVVA visar exakt vad du behöver: 

Mekaniska låssystem
Det finns inget som slår ett robust och högklassigt mekaniskt låssystem. EVVA tillhandahåller nycklar som uppfyller mycket höga säkerhetsstandarder och skyddar dig mot olovliga öppningsmetoder såsom att man bryter av, borrar eller drar ut låscylindern.

Elektroniska låssystem
Elektroniska låssystem efterfrågas allt mer i privata bostäder. EVVA-produkter är otroligt bekväma och enkla att använda: Med cylindern e-primo från EVVA till exempel, behöver du endast hålla ett ID-medium såsom ett kort eller en nyckelbricka mot cylindern för att omedelbart öppna eller låsa dina dörrar – det krävs ingen kabeldragning, programvara eller dator.

Larmsystem
Många inbrottstjuvar tar sig in genom fönster eller genom balkong- eller terrassdörrar som står på glänt alternativt bryter sig in vid den svagaste punkten på skalskyddet. Ofta missar man sårbarheten i skalskyddet. Det är därför det är så viktigt att man säkerställer, heltäckande säkerhet: Hos EVVA hittar du genomtänkta kabelbundna eller trådlösa larmsystem som är certifierade av det österrikiska förbundet av säkerhetsföretag (VSÖ) och som även rekommenderas av de brottsförebyggande enheterna hos polisen. De säkrar alla sårbara punkter i din byggnad med kontakt- och rörelsesensorer samt med rök- och glasbrottsdetektorer. Vi informerar dig även om möjligheten till eventuella statliga bidrag.