Inbrottsskydd: Hur skyddar jag mitt företag på bästa sätt?

Polis anländer till butiken ABC electronik. Varor till ett värde av tiotusentals kronor har stulits från lagret. Den bristande säkerheten gjorde detta till en lätt match för tjuvarna. Samma dag – på en annan plats: En medarbetare i affärskedjan XYZ får obehindrat tillträde till lagerlokalen. För tredje gången i denna månad stjäl han varor till ett icke oansenligt värde utan att bli upptäckt. Det finns inget tillträdeskontrollsystem. En sådan säkerhetsåtgärd hade kunnat förhindra stölden. Exempel som dessa visar på vikten av sofistikerade säkerhetssystem för företag. De flesta företag vet att dessa lösningar finns, men vidtar inga åtgärder förrän olyckan är framme. Ligg steget före tjuven – EVVA, en Europas största leverantörer av säkerhetslösningar, står till din tjänst.

Potentiell fara dag som natt: 

  • Inbrott hör till vardagen i butiker och företag. Ett mekaniskt låssystem, till exempel det beprövade 3KSplus-systemet från EVVA, är en oumbärlig lösning som erbjuder varaktigt skydd mot olovliga öppningsmetoder. Larmsystem används dessutom för övervakning av lokalerna dygnet runt. 
  • Faran kommer dock inte alltid utifrån. Allt oftare brottas företag med stölder som utförs av den egna personalen eller av kunder. Därför bör känsliga områden inte vara tillgängliga för alla. Tillträdeskontrollssystem från EVVA säkerställer att endast behörig personal kan öppna och låsa vissa rum, till exempel lagerlokaler. Ett videosystem går också snabbt och enkelt att installera.

Låt dig inte avskräckas av säkerhetstekniska frågor

Ofta är motviljan att använda nödvändig teknik eller rädslan för höga installationskostnader orsaken till bristande säkerhet på företag. Sådana betänkligheter är dock ogrundade. Säkerhetslösningar från EVVA är enkla att använda och kan installeras utan höga kostnader.

Dina fördelar med EVVA:

  • Enkel användning och låga kostnader: ett integrerat säkerhetssystem för alla anläggningar och användargrupper. 
  • En säker investering, även på lång sikt: Säkerhetslösningar från EVVA växer i takt med ditt företag och kan utökas när som helst för att omfatta till exempel nya byggnader eller tillbyggnader.
  • Optimal kombination av beprövade tekniker: Mekaniska system utgör ett säkert fundament medan Elektroniska system används främst i känsliga företagsverksamheter. De avgör vilka som ska ha tillträde till vissa områden under vissa tider (anställda, kunder, lokalvårdare, etc.). Inga omfattande kabelinstallationer krävs.
  • Det idealiska larm- och/eller övervakningssystemet för storleken på ditt företag.
  • Mekaniskt överordnad låsfunktion för brandkår
  • EVVA etablerades 1919 och har mångårig erfarenhet från säkerhetsbranschen. Vi har otaliga referenskunder i olika branscher världen över