MCS-teknik

MCS (Magnetic Code System) erbjuder trippel säkerhet med hjälp av

  • en magnetisk och
  • två mekaniska kodningar.

I cylinderkärnan finns 8 vridbara magnetrotorer, som har 4 motsvarande magnetnoppor i nyckeln. När nyckeln tas ut hamnar rotorerna alltid i en ny position. Varje magnetnoppa kan magnetiseras på båda sidorna, oberoende av de andra.

Om en nyckel med passande magnetkodning förs in, förs alla magnetrotorer i rätt låsposition. Två styrstänger trycks framåt via radiella spår och nyckeln låser eller låser upp dörren.

Den mekaniska kontrollen sker med hjälp av ett profilsystem (längdprofil) och en tvångstyrd låsstiftskontroll på båda sidorna av nyckeln med manipulationskydd.

Fördelar

  • Alla lås och nycklar är unika.
  • Trippel säkerhet tack vare en magnetisk och två mekaniska kodningsnivåer (profil och låsstift).
  • Tekniskt skydd (skydd mot kopiering), organisatoriskt skydd (säkerhetskort) och rättsligt skydd (patent).
  • Modulär design
  • Permanentmagneter i samarium kobolt 5 säkerställer lång livslängd. De kan inte åter- eller avmagnetiseras med hjälp av konventionella metoder.
  • Kodningen genomgår två separata kontroller när nyckeln vrids 360°.
  • Tätade låselement ger hög slitstyrka.
  • De otroligt många variationsmöjligheterna möjliggör komplexa hierarkier för tillträdeskontroll.