Teknik i 3KS och 3KSplus

3KSplus är ett 3-kurvsystem som kännetecknas av ett unik patenterad användningsprincip utan fjädrar. Till skillnad mot konventionella låssystem rör sig låselementen i 3KSplus-cylindern längs kurvorna på nyckeln och trycks inte mot en fjäderkraft.

Tekniken i detalj: 12 massiva, ofjädrade låsstift förs till specifika positioner med hjälp av tvångsstyrning av de 6 nyckelkurvorna och läses av via två styrstänger. En låsstång i kärnan kontrollerar nyckelns tvärprofil.

3KSplus-nyckeln läses av 4 gånger under låsning – tre gånger mer än i andra system. Den fjäderlösa låsstiftsfunktionen säkerställer optimalt slitage- och dyrkningsskydd. Den här tekniken erbjuder otaliga variationsmöjligheter för cylinderlåssystem.

Skillnad mellan 3KS och 3KSplus

Skillnaden mellan det vidareutvecklade 3KSplus-systemet och det tidigare 3KS-systemet är att 3KSplus har en bredare, ej längre parallellstyrd dubbelkurva på nyckelspetsen. 3KS-systemet är redan känt för att vara särskilt motståndskraftigt mot vanliga inbrottsmetoder – och de nya tekniska funktionerna gör det ännu svårare att tillverka olagliga nyckelkopior. För att tydlig skilja de båda systemen åt har 3KSplus fått en ny utformning på nyckelbågen, vilket ger nyckeln ett mer slimmat utseende.

Fördelar

  • Särskilt stora variationsmöjligheter för mekaniska låssystem: ytterst komplexa låssystem med överlappande hierarkier är möjliga.
  • Vändbar nyckel
  • Fjäderlös låsstiftsfunktion (erbjuder dyrkningsskydd och optimalt slitageskydd)
  • Modulär design
  • Optimalt tekniskt skydd, organisatoriskt skydd (säkerhetskort) och rättsligt skydd (patent).
  • Plana radiella spår säkerställer högsta slitstyrka och driftsäkerhet.
  • Varje låssystem är unikt.
  • Rundcylinderdesign från 18 mm Ø möjlig utan variationsbegränsning.