Elektroniska låssystem och tillträdeskontroll

EVVA uppfyller alla krav som ställs på moderna, flexibla och användarvänliga electroniskalåssystem – vare sig det gäller den mobila NFC-tillträdeslösningen AirKey, den platsbaserade säkerhetslösningen Xesar, e-primo eller EMZY.