Elektronisk låsning med EMZY

EMZY – den elektroniska motorcylindern – är en eldriven vredcylinder. Den kan integreras i alla låssystem från EVVA så att även mekaniska varianter kan kombineras med elektroniska centrala låsnings- och upplåsningsfunktioner. Den låser och låser upp dörrar till högsäkerhetsområden automatiskt, oavsett vilken typ av beslag och lås som används.

EMZY-mikrostyrenheten kan installeras i befintliga elskåp. En interaktiv programmeringsfunkton för automatisk identifiering av låsfunktioner gör driftsättningen mycket snabb och enkel.