Elektronisk motorcylinder EMZY

Integration i EVVA-låssystem

Motorknoppen kan användas i alla låssystem, vare sig de har ett modulärt eller kompakt utförande. Med den modulära EVVA-konstruktionen kan längden på cylindern anpassas på plats för att matcha respektive dörrtjocklek.

Lämpar sig för alla lås, beslag och dörrar

Utförandet på EMZY gör att den även passar i förstärkningsbehör för cylindern, profilramdörrar och alla lås med urskärningar för Europaprofilcylinder.

Enkel att använda

EMZY finns i två olika modeller:

  • En inbyggd tryckknapp i dörrknoppen utesluter behovet av en separat dörrknapp.
  • Med eller utan integrerad tryckknapp. Dörren öppnas med en hjälp av en extern kontrollbox

Enkel omkoppling mellan dag- och nattläge

Med den inbyggda tryckknappen i knoppen kan du växla mellan dagläge (permanent öppen) och nattläge (permanent låst).

Användare

  • Kontrollerad låsning och upplåsning
  • Automatisk låsning och upplåsning med rörelsesensor eller väggläsare
  • Tidstyrd låsning och upplåsning via timer
  • Centralstyrd låsning och upplåsning via byggnadens driftutrustning