Leonardo Award

Leonardo da Vinci, som gett sitt namn åt detta pris, definierade begreppet automation på ett mycket träffande sätt för mer än 500 år sedan: ”förenkling av processer och konfigurering av maskiner för att öka effektiviteten”. Det är just denna princip som EVVAs 3KS-maskin ”Victoria” arbetar enligt. 

EVVA belönas med Leonardo Award för bästa automationslösning

Victoria planerades helt och hållet av EVVAs maskiningenjörer. Systemet utvecklades i enlighet med de senaste rönen på områdena för styr- och robotteknik. EVVAs egna avdelning för maskin- och verktygstillverkning skötte all produktion, montering, styrning och driftsättning. Maskinen har använts sedan 2003, och vann det eftertraktande Leonardo Award för bästa automationslösning inom branschen 2004.