EVVA belönas för sitt ansvarstagande och innovativa arbete för miljön

EVVA har tagit emot ett pris för sin energieffektiva och miljöpolicy från klima:aktiv, Österrikes federala myndighet för miljöskydd.

Miljöskyddspris

En expertjury utsåg de 31 mest ambitiösa företagen och projekten bland alla bidrag. Vinnarna fick ta emot ett klima:aktiv-certifikat under en miljögala.  

Startpunkt

Under 2009 gjorde EVVA en investering för att uppgradera alla ljusinstallationer till senaste standard. På så sätt kunde energiförbrukningen sänkas med 40 % i enlighet med beräkningar från 0800 SUPPORT GmbH – utan ljusförlust!  

Genomförande

Speciella energisparande och ljusflödeseffektiva armaturer installerades för att uppgradera belysningen. Detta TÜV-certifierade system kräver inga installationsarbeten och belysningen kunde bytas ut utan avbrott i det dagliga arbetet hos EVVA. De befintliga armaturerna fungerar som fästen och strömuttag för den nya belysningen.

Resultat

Den största fördelen är en effektivisering av belysningskvaliteten för de anställda. Uppgraderingen var särskilt uppskattad i avdelningen för verktygstillverkning, där användningen av två olika färger på ljuset erbjuder bättre upplysning vid maskinarbetsstationerna och minimerar återspeglingen på vitt papper. Investeringen har även minskat energikostnaderna med 12 000 euro per år, vilket motsvarar en total energibesparing på 2,6 %.