Internationell expansion

I slutet av 1970-talet driver Nikolaus Bujas på den tekniska utvecklingen på EVVA, samtidigt som handelsrådet Sven Berlage lägger grunden för exportverksamheten och företagets ställning på den internationella marknaden.

Sven Berlage upprättar kontakter över hela Europa. Tack vare hans insatser lyckas EVVA etablera sig framgångsrikt i flera europeiska länder.