Industrialisering

År 1973 tar handelsrådet och företagsekonomen Nikolaus Bujas över företaget. Han investerar  i maskiner och inrättar företagets egna avdelning för forskning- och utveckling. Detta  lägger grunden för EVVAs extremt framgångsrika utveckling i framtiden.

Nu läggs mycket tid och möda ned på att omvandla det medelstora företaget till ett internationellt ledande industriföretag.

Sedan dess arbetar en grupp på omkring 20 anställda kontinuerligt på att utveckla och genomföra nya idéer, och på så sätt stärka alla våra europeiska dotterbolag med sin innovationsstyrka.