Företaget registreras

Året är 1919. Fyra ingenjörer går ihop och grundar ”Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt” (institutet för uppfinningar, experiment och tillämpning ) eller kort EVVA. Det är ännu inte helt klart vilka produkter man tänker specialisera sig på. Trots detta spelar företagets inriktning på att vara uppfinningsrikt och utveckla nya idéer en viktig roll redan under det första etableringsåret.

Tiden går och år 1937 gör den ekonomiska krisen att människor känner ett särskilt starkt behov efter säkerhet och trygghet. EVVA tar det första patentet på ett  cylinder hänglås. I och med detta slår EVVA in på säkerhetsteknikens väg.

Innovation baserat på tradition

Den ursprungliga idén om uppfinningsrikedom, experimentering och tillämpning som gav EVVA dess namn återspeglas ännu idag i företagets filosofi. En central del av vår företagsvision är att utveckla och tillverka innovativa produkter från grunden. EVVA har fram till idag ansökt om mer 200 nationella och internationella patent. Med detta har EVVA varit synonymt med säkerhet i mer än 90 år.