EVVA Corporate Group

Med Stefan Ehrlich-Adám (MA) vid rodret är familjeföretaget numera i händerna på den tredje generationen, något som styrker företagets stabila verksamhetsstruktur.

Idag är EVVA en av Europas ledande tillverkare av säkerhetsteknik med nio dotterbolag i olika länder. Exporten till utomeuropeiska länder intygar den internationella tilliten för EVVAs säkerhetssystem.

Målet är att ytterligare stärka verksamhetsutvecklingen inom EVVA-gruppen på Europaövergripande nivå, för att på så sätt befästa vår ställning som en viktig aktör på den europeiska marknaden.