EVVA säkerhetsprodukter

Medelstora företag producerar i genomsnitt 10 000 olika informationsdelar som texter, bilder och e-postmeddelanden varje dag. Det gör att vi alla konfronteras med upp till ca 6 000 reklamkontakter varje dag, men vi tar endast aktivt del av mellan 3 och 7 % av alla sådana budskap. Hur måste ett företag profilera sig för att sticka ut bland mängden? I denna ”kommunikationsdjungel” gör en tydlig varumärkesstrategi att relevanta målgrupper får upp ögonen för företaget, känner igen det direkt och kan identifiera sig med det.

EVVA är medveten om detta och har haft en konsekvent varumärkesstrategi sedan företaget grundandes för mer än 90 år sedan.

Varumärket EVVA – synonymt med en känsla av säkerhet

Vad är säkerhet? Svaret på denna fråga är lika mångsidig som människan själv. Men det finns alltid en gemensam nämnare: säkerhet är en känsla. Som ett grundläggande mänskligt behov står säkerhet högt i Maslows behovshierarki och spelar en viktig roll i våra liv. EVVA har tillgodosett detta behov sedan 1919 och har arbetat med människors individuella behov gällande säkerhet i olika organisationer och konstellationer.

Varumärkets kärna – ”Brand issue”

Akronymen EVVA står för ”Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt” – översatt institutet för uppfinningar, experiment och tillämpning. Den grundläggande idén om inovationsrikedom är alltså starkt förankrad redan i varumärkets namn. Vi har hållit fast vid denna idé fram till våra dagar. EVVA grundades 1919 och tog sina första steg mot att bli ett säkerhetsföretag 1937 när det fick sitt första patent för ett cylinderhänglås. Företagets egna forsknings och utvecklingsavdelning startades upp på 1970-talet och blev snabbt drivkraften bakom EVVAs utvecklande av nya innovationer och säkerhets lösningar.

Under förra århundradet presenterades EVVA-produkter av en nyckel intill varumärket, men sedan 2004 har en ny slogan ersatt nyckeln och visas tillsammans med varumärket: Access to Security. EVVA har därmed gått från att vara en ren nyckeltillverkare till att bli en leverantör av heltäckande lösningar för det moderna samhällets alla säkerhetsbehov.

Den här utvecklingen har gått hand i hand med införandet av en paneuropeisk, standardiserad företagsdesign för hela EVVA-gruppen, vilket befäster företagets nya inriktning även visuellt. Idag är det övergripande varumärket EVVA skyddat i 53 länder och omfattar 33 olika produktnamn.

Sociala och känslomässiga värderingar hos varumärket EVVA – ”Brand values”

EVVA säljer inte bara produkter utan även en ”känsla av säkerhet”. Ömsesidig tillit mellan referensgrupperna och företaget är därför av yttersta vikt. Köparen sätter sin tillit till EVVA-produkter både när det gäller sin personliga säkerhet och sina värdesaker – en viktig utmaning som EVVA alltid har i bakhuvudet.

För oss är säkerhet inte bara ett centralt behov för våra kunder, utan även hos våra anställda. Som ett österrikiskt familjeföretag med en stark ekonomiskt utveckling erbjuder vi anställningstrygghet för mer än 750 anställda över hela Europa.

Våra värdegrunder är säkerhet, innovation, anställningstrygghet och kvalitet. Detta är drivkraften i hela företaget. Kunder, partner och anställda över hela världen sätter sin tillit på varumärket EVVA.