Strategi

access to security

Vår slogan ”access to security” har sedan 2004 stått för en ny företagsstrategi och är därför starkt knuten till varumärket EVVA. EVVA är inte längre bara tillverkare av mekaniska och elektroniska låssystem, utan bidrar även med rådgivning och planering i alla frågor som rör säkerhetsteknik. Företagets sociala ansvar spelar alltid en viktig roll i detta sammanhang.

Vårt rådgivningskoncept bygger på EVVAs treenade princip: komfort, organisation och säkerhet. Varje säkerhetslösning från EVVA som används i ett objekt genomsyras av denna princip, och de tre hörnpelarna beaktas under hela planeringsfasen.