Målsättning

Hos EVVA innebär att agera i enlighet med företagets identitet inte nödvändigtvis enhetlighet, utan utgör snarare en övertygande integration av arbetsrutiner, personer och målsättningar.

Vår identitet präglas av hur bra vi håller fast vid våra värderingar och hur vi anpassar våra företagsprocesser för att genomföra det uppdrag som ligger till grund för våra målsättningar.

Mot denna bakgrund säljer EVVA inte bara en produkt utan även en känsla –
om verklig säkerhet och trygghet i hemmet och på arbetsplatsen.

Vår filosofi – access to security:

1. Vi är en ledande och innovativ tillverkare av mekaniska och elektroniska säkerhetssystem.

2. Våra produkter uppfyller högsta kvalitetsstandarder och säkerhetskrav. Vi erbjuder attraktiv design, bekväm användning och enkel installation.

3. Vi strävar efter långsiktiga och tillförlitliga affärsrelationer som bygger på ömsesidigt tillit, operativ spetskompetens och ekonomisk framgång.

4. Vår mångåriga erfarenhet i kombination med vår expertis på mekaniska och elektroniska låssystem utgör en stabil grund för tillverkningen av tillförlitliga säkerhetssystem.

Du kan ladda ned våra värderingar PDF (1,2 MB) här.