Kvalitetspolicy

För oss innebär kvalitet resultatet av en process där vi ständigt förbättrar våra tjänster för att kunna möta alla utmaningar som vi ställs inför.

Om vi upptäcker bristande överensstämmelse mellan våra tjänster och de krav som ställs på oss, kommer vi antingen att

  • fastställa orsakerna till dessa brister och förbättra våra processer och rutiner på lämpligt sätt
    eller  
  • officiellt ändra kraven för att anpassa dem till våra kunders och vårt företags verkliga behov.      


Underliggande värderingar:

Kundorientering
För oss som företag står våra kunders önskemål och förväntningar i främsta rummet.
Vi riktar in alla våra tjänster på att uppfylla dessa behov.  

Processorientering
Vi tror att varje arbetssteg är en del av processen som syftar till att möta kundernas behov. Vi har därför som grundregel att inte acceptera, göra eller föra vidare något som inte uppfyller kraven från våra kunder eller övriga berörda parter.

Förebyggande av fel
Förebyggande av fel är av yttersta vikt i våra processer. Om fel mot förmodan ändå skulle uppstå, försöker vi dra lärdom av dem och ser dem som en utmaning.


Huvuduppgifter:

  • Fastställa önskemålen och förväntningarna från våra interna och externa kunder  
  • Omvandla dessa önskemål och förväntningar till kvalitetskrav för våra processer, produkter och tjänster 
  • Säkerställa utveklingen av alla gällande krav och riktlinjer för modern teknik    
  • Säkerställa att dessa kvalitetskrav uppfylls