Ansvar ger tillförsikt inför framtiden.

EVVA är ett familjeföretag och har införlivat socialt ansvar (corporate social responsibility) i sin företagspolicy. Med det menas att vi verkar och agerar på ett sätt som möter behoven hos dagens och kommande generationers möjligheter att utvecklas. Det handlar inte bara om att fastställa värderingar, utan även om att tillämpa dem i praktiken.

Här kan du ladda ned den engelska versionen av

EVVAs Värderingar 2015 (PDF 5 MB)

EVVAs Värderingar / Ansvar

De tre grund pelarna för stabbilitet hos EVVA är: Ansvarstagande när det gäller social kompetens, företagets utvekling och miljö påverkan. För ett metallbearbetande industriföretag som oss är en miljömedveten inställning både något absolut nödvändigt och utmanande på samma gång. Våra ansträngningar under de senaste åren har dock visat att det går att skona naturresurserna och minska miljöpåverkan på många olika sätt – som till och  med överträffar gällande stränga miljökrav.

Exempel på ansvarstagande aktiviteter hos EVVA:

 • Offentliggörande av rapporter gällande miljö förbättringar, sociala förbättringar och företagets utvekling.
 • Evva har erhållit Utmärkelsen ”Ökoprofit-Auszeichnung der Stadt Wien” ( ”ekologiskt projekt för integrerad miljöteknik” i Wien) flera år i rad för ett förstklassigt ansvarstagande för miljön.
 • Nominering för TRIGOS-priset 2015
 • Avancerat vattenreningssystem
 • Fokus på förebyggande och återvinning av avfall (återvinningskvoten ligger redan på 66 %!), Avfallshanteringslista
 • Miljöpris från Wiens stad i kategorin ”Innovation” för den modulära designen på  våra cylindrar. Detta gör det möjligt att optimera produktionsstegen, skona resurserna, förebygga avfall och använda förbrukningsvaror mer effektivt
 • Intensifierade åtgärder för energibesparing
 • Stöd till sociala projekt
 • Initiativet ”Förbättringsförslag från de anställda”
 • Gratis utbildningskurser (”EVVA Academy”)
 • Flexiba arbetstidsmodeller för att främja familjesammanhållningen
 • Startat ett kvalificerat network med andra företag för utbyte av expertis inom industrin    
 • och många fler

Detaljerad information: