Code of Conduct

Vår uppförandekod är en bindande riktlinje för alla som arbetar inom EVVA-gruppen. Den utgör grunden för alla affärsrelaterade åtgärder och beslut hos EVVA för att vi alltid ska uppfattas som en korrekt och tillförlitlig partner. Uppförandekoden omfattar regler för att eliminera risken för korruption, orättvisa affärsmetoder och bristande respekt. Den gäller för samarbetet både med kolleger och med externa leverantörer och partner.

EVVA Code of Conduct