EPD (Environmental Product Declaration) deklarerar produkters miljöpåverkan.

News, 24. april 2018

  EVVAs EPD:er på mekaniska och elektroniska produkter.

  Hållbar utveckling ” Sustainable use of natural resources” ingår som frivillig egenskap i Byggprodukt-förordningen (CPR Construction Product Regulations).
  Det är upp till varje Nation att besluta hur ”Sustainability” skall tillämpas. I Sverige har Boverket föreslagit regeringen att tillämpningen skall vara frivillig, tillsvidare.
  EPD (Environmental Product Declaration) och EN 15804 är den anvisade metod i CPR att  deklarera produkters miljöpåverkan.
   
  Bara en tidsfråga innan EPD blir tvingande.

  Hämta här:

  Elektoniska

  Mechaniska

  <- Tillbaka till: News & Events