Evva:s låssystemprogram är EPD-certifierade

News, 05. oktober 2017

EPD står för Environmental Product Declaration.

EPD är resultatet av EU:s skärpta krav när det gäller att deklarera produkters miljöpåverkan. EPD berör i princip samtliga byggbeslagsprodukter, som exempelvis låscylindrar, låshus och dörrstängare, men också elektromekaniska lösningar.
För lås- och säkerhetsleverantörer betyder det att upphandlare i framtiden kommer att kräva att dina produkter är EPD-certifierade.

EPD-certifierade.pdf

<- Tillbaka till: News & Events